commander

(redirected from Gezaghebber)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Acronyms, Encyclopedia.
References in periodicals archive ?
1932 Memorie van overgave van den aftredend Gezaghebber van Manggarai ddo 10 Mei 1932, Nationaal Archief Den Haag, 2.
Algemeen Rijksarchief, The Hague, The Netherlands, Ministerie van Kolonien, Aantekeningen betreffende Borneo [1802-1827], Algemeen verslag van de boven en binnen landen ter West Kuste Borneo gelegen aan de rivier Kapouas, 20 December 1823, Provisional Gezaghebber van de Westkust C.