Tick

(redirected from Ixodida)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Medical, Financial, Encyclopedia.
Related to Ixodida: Argasidae

TICK, contracts. Credit; as, if a servant usually buy for the master upon tick, and the servant buy something without the master's order, yet, if the master were trusted by the trader, he is liable. 1 Show. 95; 3 Keb. 625; 10 Mod. 111; 3 Esp. R. 214; 4 Esp. R. 174.

Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Las garrapatas son ectoparasitos obligados de distribucion mundial, que pertenecen al Phylum Arthropoda, Subphylum Chelicerata, clase Aracnida, subclase Acari, orden Acarina, suborden Ixodida (Metastigmata) y familias Argasidae (garrapatas blandas), Ixodidae (garrapatas duras) y Nutellidae (Cordero del Campillo et al.
Oherwydd y rhan maen nhw'n ei chwarae wrth drosglwyddo Clefyd Lyme, mae rhai o'r trogod yma - Ixodida scapularis, wedi cael eu hastudio'n ofalus er mwyn gweld pa fath o fannau sy'n ddelfrydol ar eu cyfer.