juvenal

(redirected from Juvenalis)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Encyclopedia.
Related to Juvenalis: Decimus Junius Juvenalis
See: juvenile
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
AD 38-104) and Juvenal (Decimus Junius Juvenalis c.
Braille-briewe: opgedra, ter afskeid, aan Juvenalis.
Die outeurs spot met die akademie, lewer kommentaar op uitbuiters en manipuleerders en soos wafferse nasate van Horatius en Juvenalis val huile bepaalde swakhede in die samelewing aan.