Mensa

(redirected from Mense)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Medical, Encyclopedia, Wikipedia.
Related to Mense: menstrual cycle, Mensa

MENSA. This comprehends all goods and necessaries for livelihood. Obsolete.

References in periodicals archive ?
Die werklike impak van Uys se dramas in die een-en-twintigste eeu is nie noodwendig uit die politieke mynvelde van die verlede nie, maar juis oor die manier waarop mense en karakters sulke turbulente ervarings leer hanteer (Uys in Fourie).
An adoption of mechanisms to share technical knowledge through international cooperation will ensure steady growth," observed Mense.
Datum Romae, ex Hidibus Curiae Praelatitiae, die 9 mense decembri anno 2014.
Mense opted to throw to home instead of getting the easy out at first, but he hesitated just long enough for Torres to beat the throw.
Dit het verdet ook aanleiding gegee tot talle briewe aan Cilliers waarin mense huile verhale met hom deel, raad vra, dankie se, hom teregwys, ensovoorts.
NOU sien mense haar raak en erken haar teenwoordighed.
Robin Mense, the auctioneer's managing director, said many of the pubs sold before the auction would keep their licence, while others would be converted to homes or shops, including the Oystercatcher, which is set to be redeveloped, and Avondale Social Club, which will become a community centre.
Also honored was VICKY MENSE, owner of Xian Restaurant in Beverly Hills.
Nie net die tipiese tydgebonde protes teen 'n bepaalde politieke, sosiale, maatskaplike of ideologiese stelsel nie, maar meer universele protes teen 'n angsvallige mensdom en stelsels wat die mens sy hoop ontneem, sy vryheid inperk, en dit vir mense onmoontlik maak om mekaar te vertrou en eties te lewe.
sy onverbiddelike eerlikheid 'n stroom goeie vriende en ook duidelik geaffronteerde mense in sy lewe agtergelaat het.
Hierdie is die verhale van twee bekende vroue uit die Bybel: Naomi, skoonma van die Moabitiese Rut wat die God van Israel as haar eie aanneem, en Batseba, die vrou van Urija wat owerspel pleeg met koning Dawid van Israel 'n Mens lees in die Bybel meer van Naomi as van Batseba, maar in hierdie twee novelles word albei vroue mense van vlees en bloed, wat dink en droom en doen.
With: Liu Kai-Chi, Lee Sze-Chit, Paulyn Sun, Jacob Mense, Hugo Ng, Eric Tsang, Anthony Wong.