Mensa

(redirected from Mense)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Medical, Encyclopedia, Wikipedia.
Related to Mense: menstrual cycle, Mensa

MENSA. This comprehends all goods and necessaries for livelihood. Obsolete.

References in periodicals archive ?
Wiid besef: "Miskien was dit vir my die wonderlikste ontdekking van daardie nag, dat twee mense, drie as mens Buitendagh inreken, sulke vreemde kennis in soveel besonderhede met mekaar kon deel en dan boonop kan verskil oor die betekenis daarvan" (Memorandum, pp.
Ten slotte kom die kar egter in die hande van die mense self en word die soeklig gerig op die skuldiges wat die motor verwaarloos het.
In die verhaal van Naomi word die Here se bemoeienis met gewone mense se lewens en sy liefde weereens beklemtoon.
Dis so ironies, want hy het as keurder van manuskripe en skryfmentor verskeie ander mense tot publikasie begelei.
Na aanleiding van die feit dat mense se belewenis van God radikaal verskil, waarsku hy byvoorbeeld:
Net soos Rebbeka, het sy altyd daarvan gehou om na mense om te sien, "vir hulle liefde te gee en hulle te versorg.
Maar in al die verhale in hierdie bundel is daar 'n bewustheid dat die sluiting van verhale, hoewel dit die enigste manier is waarop mense kan probeer om sin te maak van hulle wereld, nogtans nie genoegsaam is nie.
11 /PRNewswire/ -- Operation Smile, a worldwide children's medical charity dedicated to helping improve the health and lives of children and young adults, will honor Mario Lopez, American Idol: "Idol Gives Back" and Vicky Mense at its 7th Annual Smile Gala, September 18, 2008 at the Beverly Hilton.
Ook word beoog om die "stemme" uit die ondersoekveld (die mense uit die San-gemeenskap wat deur die navorsers waargeneem word) as gelykes in die ondersoekproses te betrek.
Craig Mense, chief financial officer, will speak at the Citi North American Credit Conference on Thursday, November 18, 2010 at 9:45 a.
Daarin val die fokus op soortgelyke ervarings van swart mense tydens en na afloop van kolonialisme, veral as gevolg van slawerny en word verbande gele tussen die ervaringe van gekoloniseerdes.
Contractor name : SCAMAR SRL GESTIONE MENSE PULIZIE GENERALI