moment

(redirected from Momente)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Medical, Encyclopedia, Wikipedia.
References in periodicals archive ?
My subjektiwiteit verander deur die opeenvolging van kreatiewe momente waarin die self telkens met die ander gekonfronteer word.
nu este un organ destul de viu si ca facandu-ne datoria pentru a apara tara, vom trece prin momente foarte grele, cari vor da prilejul opozitiei sasi ridice capul si atunci situatia mea si a guvernului vor fi critice.
Also sire of Juste Momente (Gr1 in Australia), Santagostino (Gr2 in NZ) and Murjana (Gr3 in Australia).
In die artikel word die ontwikkeling van 'n beweging van landskapvoorstelling gevolg vanaf die momente waar skrywers en skilders wat in 'n bepaalde tradisie van voorstellingspraktyke geskool is, hulself gedwonge voel om nuwe maniere te skep om die landskap waarin hulle hulself bevind voor te stel, tot die kontemporere moment waar Kentridge se betrokkenheid by landskapsvoorstelling as beide ekokrities en omgewingsbewus vertolk kan word.
Inter look set to hand 18-year-old Matteo Momente his European debut alongside Nigerian international Obefemi Martins.
Bal (1986:100) onderskei die held van ander karakters deur kwalifikasie (verskaffing van uitgebreide inligting oor die karakter); verspreiding (die karakter kom dikwels en op belangrike momente in die verhaal voor); selfstandigheid (die held kan alleen voorkom en monoloe voer); funksie (belangrike handelinge word deur die held volvoer); en verhoudings (betrekkings word met die grootste aantal medekarakters onderhou).
Murphy se gedagtes oor anotherness het ontwikkel uit Mikhail Bakhtin se idees omtrent die drie basiese argitektoniese momente van menslike bestaan: "I-for-myself, the other-for-me, and I-for-the-other" (Bakhtin, "Philosophy of Act" 54).
In Afdeling 3 is die huldeblyk aan Nelson Mandela die beste vers, hoewel ook "Naelstring", 'n in memoriam-gedig, vol mooi momente is.
Cei din presa straina sunt debusolati in astfel de momente, in care trebuie sa traduca simultan acesti termeni de jargon si argou.
Morphettville Robert Sangster Stakes G1 6f Royal Ascot winner Miss Andretti, having her first start since failing in the Hong Kong Sprint, was fourth to Juste Momente in this AEUR300,000 (pounds 138,000/EUR174,000) event.