once

(redirected from Ons)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Medical, Financial, Acronyms, Idioms, Encyclopedia, Wikipedia.
References in periodicals archive ?
Company profiles are primarily based on public domain information including company URLs.
The areas that consumed higher amounts of energy are likely to have higher net income after taking account of housing costs, the ONS said.
Monsieur Bonnet laai ons in sy blou karretjie met my voorin, want ek moet die nodige vertaalwerk doen vir Petrus wat agterin ingeprop sit.
Ons word geleer dat dit nooit genoeg is om 'n vrou in haar natuurlik perfekte manier te wees nie.
Op hierdie oomblik sien ons die mal man, die digter, so vrolik en liefdevol teenoor Platero optree soos wat klein kindertjies teenoor babahondjies en klein katjies optree; en Platero reageer soos jong diere teenoor klein kindertjies, met net soveel vrolikheid en liefde, asof hulle weet, so goed soos die kind dit weet (en die sober, prosaiese volwassene dit nie weet nie) dat ons uiteindelik almal broers en susters in hierdie wereld is; ook dat dit nie saak maak hoe eenvoudig ons is nie, ons moet iemand he om lief te he of anders sal ons opdroog en vergaan.
I am proud of the ONS News and believe the format has served us well.
He said the ONS requests are handled by officers who have specific areas of expertise.
They also require accredited programs to offer patients palliative care and genetic services by a qualified genetics professional, either on site or by referral.
Ons is nog steeds arm," gaan Rachel Cinana voort, "maar ons het 'n mooi huis en ons kyk goed na die grond wat aan ons toevertrou is.
The ONS Diversity Virtual Community (http://diversity.
But space considerations and concerns over injuries from falling luggage have prompted airlines to crack down on the number and size of carry-on bags.
The grant marks the most significant ONS and Oncology Nursing Foundation-sponsored research initiative to date and the most notable single grant to the Foundation.