References in periodicals archive ?
Cujas, Paratitla in librum II Codicis Iustiniani, 2.
See Simon van Leeuwen, Paratitla Juris Novissimi, dat is, Een Kort Begrip van het Rooms-Hollands-Recht 412 (Leyden, P.