peripheral

(redirected from Periferal)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Medical, Encyclopedia.
References in periodicals archive ?
Hipnoterapi: Hipnoz, periferal farkindaligin askiya alindigi kognitif bir enformasyon procesi seklidir.
Romatoid artrit(RA), sinovyal dokuda patolojik degisikliklerle baslayan, primer olarak periferal eklem ve cevre dokularda harabiyetle sonuclanan, kronik poliartikuler eklem tutulumu ile karakterize, sistemik, enflamatuar, otoimmun bir hastaliktir.
Kardiyak rehabilitasyon, miyokard infarktusu (MI), PTKA, KABG geciren hastalara, kalp transplant hastalarina, stabil kronik kalp yetersizligi, periferal arter hastaligi, kapak ameliyati olanlara ve diger stabil kardiyovaskuler hastaligi olanlara uygulanmaktadir.
Sarkoidozda granulomatoz inflamasyon alanlarinda yardimci Th1 aracili immunolojik yanit belirginken periferal immun yanitlar paradoks olarak baskilanmistir.
Sonucta hangi lazer kullanilirsa kullanilsin, esas olarak 1 mm capinda bir kanal, bunun etrafinda 1-2 mm'lik nekroz rim'i ve en dista da 1-3 mm'lik miyofibriler dejenerasyondan meydana gelen bir periferal rim meydana gelmektedir (17).
Norolojik bulgular arasinda epilepsi, santral sinir sistemi vaskuliti, periferal noropati, vaskuler malformasyonlar, bas agrisi ve goruntuleme yontemleriyle tespit edilen anormallikler bulunmustur.
Diyastolik disfonksiyonun gelistigi olgularda supraventrikuler tasikardiler senkop nedeni olabilir ya da supraventrikuler tasikardi sirasinda gelisen reseks periferal vazodilatasyon senkoba neden olabilir (5).
Kardiyovaskuler hastalik (KVH) basligi altinda koroner kalp hastaligi, serebrovaskuler hastaliklar, hipertansiyon, periferal arter hastaligi, romatizmal kalp hastaliklari, konjenital kalp hastaliklari, kalp yetmezligi ve kardiyomiyopatiler yer almaktadir.