haunt

(redirected from haint)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Medical, Encyclopedia, Wikipedia.
Related to haint: Gullah
References in periodicals archive ?
If there are haints in that house, as you say, RD, they must've come to roost the same time you did.
So can these haints wander from the hills into the towns, or do they have to stick to one place?
Samuel Eisenberg, President of Morgan Haint states, "Our Company is dedicated towards long-term growth with diversified and residual revenue streams.
In addition to this acquisition, Morgan Haint is pleased to announce they have generated over one million dollars in capital from private investors.
Mae Denmarc wedi colli hyd at 90% o goed ynn ac ym mis Chwefror eleni fe gafodd yr haint ei ddarganfod ym Mhrydain gyntaf mewn llwyth o goed oedd wedi teithio o'r Iseldiroedd i Swydd Buckingham yn Lloegr.
Mae tystiolaeth fod yr allicin yn gallu atal haint rhag lledaenu.
NEW YORK -- On October 12, 2004, Morgan Haint (OTC PK: MGHT) of New York City, NY announces exclusive agency appointment.
Mor wahanol y mae pethau heddiw pan mae'r meddyg yn gwybod yn syth mai orff yw yr haint, a medru ei drin ar unwaith, yn lle gweld meddygon ac arbenigwyr ac archwilio cyn cael canlyniad boddhaol.
Mi fyddai dwer gln bryd hynny wedi atal yr haint rhag cydio.
Mae hefyd yn cael ei ddefnyddio at y cricymala, haint yn y trwyn a'r gwddw, pennaddynod neu gornwydydd, a mn friwiau ar y croen.
Ond drwy friwiau mae'r haint yn lledaenu yn sicr, a dyna pam fod defaid yn tueddu i gael eu heintio'n fwy aml os ydyn nhw'n pori ar dir go 'ryff', llawn esgyll.
Mae'n bosibl hefyd gofyn i filfeddygon gymryd samplau gwaed i chwilio am arwyddion o'r haint.