parch


Also found in: Dictionary, Thesaurus.
See: burn
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Parch, S4C, yfory (tomorrow) 9pm (English subtitles)
Wrth baratoi ar gyfer ei rol yn Parch, dilynodd Rhys ymgymerwr wrth ei waith - wan Evans, gwr awdur Parch, Fflur Dafydd.
Roedd fy rhieni yn Parch hefyd yn dod o Dde Cymru, ac mi wnes i hefyd wrando arnyn nhw.
Parch continues every Sunday, and can also be seen on Tuesday, 10pm, with on-screen English subtitles.
Mae cymeriadau Parch i gyd a rhyw elfen abwsrd yn perthyn iddynt.
PARCH S4C, tomorrow, 9pm English subtitles available.
TABERNACL Y BARRI Oedfa'r bore am 11 dan ofal y Parch W O Jones - dim oedfa nos.
Daw'r canu o Gapel Salem, Porthmadog dan arweiniad y Parch Iwan Llewelyn Jones a'r organyddes Ilid Anne Jones.
Ymhlith y cerddwyr mae eu gweinidog, y Parch Terry Edwards, sydd wedi ymddiddori yn hanes y diwygiad Methodistaidd.
Y Parch Thomas Charles Williams (chwith) a'r |Parch J Puleston Jones (y cyntaf yn cefnogi'r rhyfel a'r llall yn erbyn) | Roedd D R Daniel yn arfer bod yn |gyfaill i David Lloyd George ond bu ffrae rhwng y ddau oherwydd cefnogaeth Lloyd George i'r rhyfel
A dyma i chwi ddarllen diddorol, disgrifiai'r Parch J Daniel ei ymholiadau a'r atebion a roddwyd iddo; fel yr oedd sn am hen felin ym mhlwyf Bodfuan, ac mai enw'r melinydd oedd Dic, a wedyn, a dwi'n gweld hyn fel rhan o hiwmor cefn gwlad, fod gan Dic y melinydd goblyn o ben mawr.
Rhes gefn: Trefor Davies, Parch Peter Williams, Emyr Pritchard.