dab

(redirected from patiki)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Medical, Encyclopedia.
See: iota
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Dalis mokslininku patiki savo bandiniu formavima rangovams, o analizuodami gautus tyrimu rezultatus remiasi Koici Obos (Oba et al.
Tokie investuotojai patys valdo savo investicijas, o ne patiki jas valdyti kazkam kitam.