praesertim

References in periodicals archive ?
Iudicis est non tantum rationes invenire dissolutionis convictus sed praesertim edicere an capacitas consensus in alterutra vel utraque parte defecerit, in casu.
7) The beginning of the Monitum reads: "Inter multiplices calamitates, quibus Ecclesia Dei luctuosis hisce temporibus undique premitur, recensenda profecto est pravorum librorum colluvies universum pene orbem inundans, qua per nefarios ac perditos homines divina Christi Religio, quae ab omnibus in honore est habenda, despicitur, boni mores incautae praesertim juventutis penitus labefactantur et socialis quoque consuetudinis jura et ordo susdeque vertitur, et omnimode perturbatur.
Di un tale rischio, infatti, Bruni era perfettamente a conoscenza: Videbam enim ab ipso initio magnas mihi controversias non defutur as praesertim adversus eos, qui vetustas, ut vere dicam, ambages ex antiqua illa interpretatione imbibissent (Mehus,1741).
Eorum praesertim qui pro fide Catholica etpietate amplianda fovendaque egregie factis et quibusvis scriptis floruere editis aut ineditis Ferdinando VI Hispaniarum regi catholico nuncupata.
foliis membranaceis pellucido-punctatis utrinque subtus praesertim in nervis et secus margines puberulis rotundato-cordatis .
Praeterea de tuo studio certum me facis, quo vehementer gaudeo; quum praesertim Scotum prae manibus habeas, turn quod ipse excellens doctor prae se fert nescio quid sublimitatis atque inauditae singularitatis, turn quia concordat mirum in modum cum nostro Divo Raymundo".
Abundabat multitudine servorum et eorum praesertim quos ab ineunte adolescentia fidelissimos constantissimosque cognoverat.
Tentamen Pteridographiae: seu genera filicacearum praesertim juxta venarum decursum et distributionem exposita.
Sane metropolitana ecclesia theologum nihilominus habeat, qui sacerdotes et alios in sacra pagina doceat et in his praesertim informet, quae ad curam animarum spectare noscuntur.
Martii (an[ni] prox[imi] MDCCLXXVI) qua D[omini] JOSEPHI Sponsi B[eatae] MARIAE Virginis memoria ab universa Catholica Ecclesia celebratur, ac in Americanis praesertim Regionibus summa cum devotione colitur .
The council should undertake this, and in doing so, it should act as a magisterium that is especially pastoral in nature (cuius indoles praesertim pastoralis est).
50: cum suscepissem Politicorum Aristotelis recognitionem et commentarios meditatusfuissem, occurrebant Socrates et Plato frequenter in jus ab Aristotele vocati, quos si adducerem et ad politicenfacere visi sunt, et nefalso videretur Aristoteles illospro veritatis defensione insimulavisse; adducere autem dispersim et in singulo quoquie loco et longum et onerosum visum est, at legentibus multo conducibilius si sua serie pro rei magnitudine in uno volumine collecti pariter ederentur; sicque magis insuper posse prodesse, praesertim iis qui prima legum tyrocinia aggrediuntur, si post lectam Ethicen et Politicen .