praesertim

References in periodicals archive ?
Sane metropolitana ecclesia theologum nihilominus habeat, qui sacerdotes et alios in sacra pagina doceat et in his praesertim informet, quae ad curam animarum spectare noscuntur.
The council should undertake this, and in doing so, it should act as a magisterium that is especially pastoral in nature (cuius indoles praesertim pastoralis est).
Thomae in libros Aristotelis sequens encomium protulmit: 'optimos quoque ex interpretibus secuti (sumus), et praesertim sanctum Thomam, qui quia ingenio fuit Aristoteli simillimus, ita Aristotelem explicat, ut non alius Aristotelem, sed Aristoteles seipsum explicate videatur' (Arist.
8) So far as I know, the earliest usage of the name Tabulalliaca is by Laurentius Beger, Bellum et excidium Trojanum ex antiquitatum reliquiis, tabula praesertim, quam Raphael Fabrettus edidit, Iliaca delineatum, et adjecto in cake commentario illustratum, Berlin and Leipzig, 1699 (in association with the Tabula Capitalina).
12) "Itaque hebraei atque carnalis populi more maxime regendas esse nationes barbaras has, praesertim aethiopum et indorum occidentalium gentes, uti et per occupationem assiduarum salutare onus ab otio et libidine revocentur et per timore incussi fraenum in officio contineantur, cum antiquae aetatis exempla tum vero copiosissie ac manifestissime declaravit.
Cobet 1859, 234: Neminem ex omnibus Chariton frequentius imitatur quam Xenophontem, praesertim Anabasin et Cyropaediam.
Ad Congregationem pro negotiis ecclesiasticis extraordinariis spectat dioeceses constituere vel dividere et ad vacantes dioeceses idoneos viros promovere, quoties hisce de rebus cum civilibus Guberniis agendum est; insuper Congregatio in ea negotia incumbit, quae eius examini subiiciuntur a Summo Pontifice per Cardinalem Secretarium Status, praesertim ex illis quae cum legibus civilibus coniunctum aliquid habent et ad pacta conventa cum variis Nationibus referuntur.
quae confingere videntur magis quam exponere, praesertim quia obscura sunt"; In Matt.
G[iv]v: "Nam simili gaudere suo simile omne putato, / Atque etiam exterius simili quodcumque iuuari: / Praesertim cum naturam natura requirat, / Atque amplexa parem contraria cuncta recuset.
estevesii (Rauh) Leme, cui affinis, plantis graciliter rhizomatosis, laminis foliorum praesertim subtus distincte albo-lepidotis sed supra lepidoto-striatis lepidibus longitudinaliter dispositis, sepalis brevioribus et petalis apice obtuso-emarginatis, per anthesin apicem versus recurvato-patentibus differt.
Sic est profecto natura, huiuscemodi praesertim in rebus, ut etiam eorum, quae optima sunt, diuturnus usus atque affiuentia satietatem fastidiumque afferat.
Philosophorum graecorum veterum praesertim qui ante Platonem floruerunt operum reliquiae.