skip

(redirected from skep)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Financial, Acronyms, Encyclopedia.
Related to skep: Skype
References in periodicals archive ?
A few recesses in both Britain and France were built double-width, and would hold two skeps.
Eerstens skep hy 'n nuwe geskiedenis vir die nedersetting Bran, en later ook vir die eiland, deur boek te hou van gebeure: "I will leave a record for future generations, if there are any.
Uit die Ilias-gegewe is dit duidelik dat die digter (onder andere) deur tnimesis (De Jong 2011:10)--soos dit in sy tyd gebruiklik was--'n model skep van die fisiese wereld soos dit destyds veronderstel is: 'n model van skoonheid, waarheid en die goeie; 'n representasie van die ideale, gebalanseerde lewe binne die raam van die hemel en die Okeanosrivier, sodat die siel van die gevalle held hierdeur geinspireer word om na die hoer sfere waar die gode woon, te vertrek.
We have been using SKEP Forecasting at our French sites for over a year and have been very satisfied with the system's responsiveness and functionality," explains the project manager.
Om by die leser die illusie te skep dat die gerepresenteerde wereld "ervaar" word, word onder meer gebruik gemaak van tegnieke wat bydra tot die vestiging van 'n waarheidsillusie (verisimilitude).
Die gedig skep die suggestie dat 'n mens in die gedig begrawe is: 'Geen mens het jou weer gesien nadat ek jou in die gedig begrawe het nie'.
Aangesien identifisering veral met die karakters in 'n verhaal verband hou, word die skeppingselement vervolgens behandel deur aandag te gee aan die keuse, skep en voorstelling van karakters en die vertelproses.
In romans soos 'n Droe wit seisoen, Gerugte van reen en Die kreef raak gewoon daaraan gee hy nie net vorm aan sy opvatting van die krities, meelewende Afrikaner nie, maar help hy om 'n intellektuele ruimte te skep wat dit moontlik gemaak het om ook in Afrikaans antiapartheid te wees.
n Gedig soos "gifappelink" skep ook 'n fasiele indruk.
Daarom moet politieke partye die leiding neem en die speelgrond vir vroue gelyk maak deur ruimte te skep vir vroue se gelyke deelname in politiek en deur mans op te voed om huishoudelike veratwoordelikhede en die opvoeding van kinders gelyk met vroue te deel.
Die debuutbundel van Riel Franzsen Narokkong skep op die oog af die indruk dat die gedigte in die bundel die natuur as prominente tema sal betrek veral aangesien die voorbladillustrasie 'n aantal natuurgegewens op die voorgrond plaas.
After its creation by musician Dai Lloyd in 2001, the Cardiff label started small, releasing limited-run EPs by Skep and other bands.