vanus

References in periodicals archive ?
Kaali meteoriidi vanus ja moju looduskeskkonnale Saaremaa Piila raba turbalabiloike uuringu pohjal.
The Hebrew, hebel, comes from the French, vanus, meaning empty.
Rinnet ennustavate faktoritena tuuakse sisse komponendid, nagu vanus, sugu, haridus, oskused, kogemused, perekonnaseis, keeleoskus jne.
The language varies: "omnis processus et condenacio factus vel fiendus et omne bannum datum seu dandum" or "omnis inquisitio et processus factis vel fiendis predictorum occasione sit cassus vanus vana et capsa [sic] et nullius valoris" or "omnis processus factus vel fiendus tollatur et cancelatur et ulterius non procedat.
Since he [Amour] shall be the spouse of an immortal," Vanus responds.
Koch 1846); Euophrys quilpuensis Simon 1901, Attus vanus Nicolet 1849 and Anus vestitus Nicolet 1849 are synonymized with Euophrys rusticana (Nicolet 1849) comb.
I had the impression that a plane was going to crash on the house," said Carine Vanus in Ath, six miles away.
I had the impression that a plane was going to crash on the house, '' said Carine Vanus in Ath, six miles away.
He also does Sgt 69 in combat clobber, Tom Top Gun Cruise in a one-piece flying suit and his own Diet Coke hunk Lucky Vanus show.
Kuna omal ajal sai Otepaalt leitud puss juba nimetatud uheks maailma vanimaks tanaseni sailinud kasitulirelvaks, siis raamatudetaili analoogiline vanus tundus uskumatuna.
Toenaoliselt ei piisanud oldermanniks saamiseks uksnes korgest east, vaid pidi olema ka administratiivselt voimekas ja kaasvendade poolt tunnustatud isik, ent siiski oli vanus keskaegses uhiskonnas uks tahtsamatest voimu ja prestii2i eeltingimustest.