antimony

(redirected from Antimon)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Medical, Encyclopedia.
Related to Antimon: antimonious
See: antipode
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
2.Deney Hayvani Grubu: Meglumin antimonat tedavisi alan (Bes degerlikli antimon olan meglumin antimonat 20 mg/kg/gun, 21 gun sureyle her gun intra-muskuler olarak verilmistir).
Antimon is remote-controlled, with no seats inside and only goes up to a maximum speed of 20kph.
Intralezyonel bes degerli antimon injeksiyonu Tek, kucuk lezyonlarin tedavisinde intralezyonel bes degerli antimon injeksiyonu altin standarttir.
Antimon bilesiklerine cevapsiz vakalarda, gunde 1 mg/kg gunasiri 15 infuzyon (30 gun) %98 kur saglanmistir (10).
Leishmaniazisin tedavisinde birinci secenek ilac olan antimon bilesiklerinin pahali olmasi, tekrarlayan enjeksiyonlarin sik olmasi ve ciddi yan etkilere sahip olmasi nedeniyle kullanimini zorlastirmaktadir (28).