References in periodicals archive ?
Baillon's crake, which sometimes breeds in parts of Kashmir as well, was seen in Basai wetlands on Sunday.
Basai says his roof top garden's success is result of his thirteen years' toil.
We have deployed 50 additional traffic cops at congested areas such as Sikandarpur, Bristol Chowk, Cyber city, Iffco Chowk, Mahabir Chowk, Subhash Chowk, Atul Kataria Chowk and Basai Chowk to take the total number of cops manning traffic to 450," the ACP said.
Oni fasai hi wedi bod yn well pe basai Mr Blair wedi aros gartref i geisio datrys y problemau sydd yn cynyddu'n ddyddiol ar ein rheilffyrdd?
The girl, who was to appear for the Board exams, allegedly committed suicide by jumping before a train near the Basai crossing.
Prin y basai neb yn meiddio gwadu bod Myfanwy, a gyfansoddwyd ganddo, yn glamp o gan serch chaiff ei chydnabod fel un o'r clasuron Ewropeaidd o ran y math yna o ganu.