gut

(redirected from Beste)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Medical, Encyclopedia, Wikipedia.
References in periodicals archive ?
Dit berus op veel meer as absolute onverdraagsaamheid, want Benjamin wil net die beste vir sy seun he en Mattheus bly steeds lief vir sy pa--op 'n stadium dink hy selfs dat sy pa sexy is.
Onder die bestes hoort Pirow Bekker se bydrae, en 'n werlklik ontroerende kort gedig is Charles Fryer se "donkerson".
Bressner and Beste are co-founders of the Bethlehem-based Mid-Atlantic Venture Funds (MAVF) which, collectively, has been one of the most active investors in early stage businesses located in the Mid-Atlantic region over the past 20 years.
Die bestes daarvan is "Vergeet", "Modeslaaf" en "Erens in die skadu" met sy emfatiese refrein en die teenstelling werklikheid en droom.
We are very pleased to see these troubling claims dismissed," said Paul Beste, Heartland's chief operating officer.
Um fr diese wichtige Infrastrukturmanahme die beste Lsung zu finden, wird im Rahmen der Vergabe der Planungsleistungen gem der VOF dieser Planungswettbewerb gem den RPW 2013 durchgefhrt.
Een van die beste verhale in die bundel is "Tosh Rosh mag maar vlieg".
n Kontantprys word toegeken aan die beste bydraes wat in die Ioop van 'n jaar gepubliseer word.
The billboard proclaims Trumer Pils as "Das Beste Pilsner Bier Der Welt.
DCMR heeft Robidus verzocht om door middel van een Europese aanbesteding te onderzoeken welke verzekering (CPV code 66510000) hiervoor het beste in aanmerking komt.
Op tagtigjarige ouderdom keer Greeff, ook bekend as Kryt, terug na sy jeug om die memoires van sy Kalahari-lewe saam met sy beste vriend Kordaat, op te teken in 'n roman wat die intense ervaringe van twee seuns se lewens beeldend vasvang.
Die Redaksie van Literator ken jaarliks twee pryse toe vir die beste bydraes vit 'n kalenderjaar in die rubriek "Litera".