blood

(redirected from Bloed)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Medical, Encyclopedia.

blood

noun affinity, agnation, ancestry, breed, brethren, brood, children, clan, cognation, common ancessry, consanguinity, derivation, descent, ethnic group, family connection, family relationship, family tie, family tree, filiation, genealogical tree, genealogy, gentility, genus, heredity, heritage, issue, kind, kindred, kinsfolk, kinship, kinsman, kinsmen, kinswoman, line, lineage, nationality, next of kin, offspring, one's people, parentage, pedigree, propinquity, relations, sanguis, stock, strain, ties of family, tribe
Associated concepts: blood heirs, blood issue, blood relatives, full blood, half blood, mixed blood
Foreign phrases: Consanguineus est quasi eodem sannuine natus.A person related by consanguinity is, as it were, one born from the same blood. Pueri sunt de sannuine parentum, sed pater et mater non sunt de sannuine puerorum. Children are of the blood of their parrnts, but the father and mother are not of the blood of their children.
See also: ancestry, bloodline, descent, lineage

BLOOD, kindred. This word, in the law sense, is used to signify relationship, stock, or family; as, of the blood of the ancestor. 1 Roper on Leg. 103; 1 Supp. to Ves. jr. 365. In a more extended sense, it means kindred generally. Bac. Max. Reg. 18.
     2. Brothers and sisters are said to be of the whole blood, (q. v.) if they have the same father and mother of the half blood, (q. v.) if they have only one parent in common. 5 Whart. Rep. 477.

References in periodicals archive ?
Soos die lyf begin rondtrap, spuit die bloed. Dit spuit op die vlerke wat fiadder, op die grond, op die klere van kinders wat nader staan; dit spuit vir laas op die voete van die vrou.
Wanneer sy geroep word, weet sy wie haar bloed benodig, en dat betrokkenheid by die swartman betrokkenheid by die hele Afrikawereld impliseer.
As omstandighede Hester dwing om 'n keuse te maak, omdat sy klaarblyklik die enigste bereikbare mens met geskikte bloed is, demonstreer sy haar finale verset deur haar hele liggaam met karbolseep te was: Sy skep die lou water in haar hande op, was haar gesig, gooi water oor haar nek, haar bors, haar oksels; sy vryf haar liggaam met haar nat, seepgesmeerde hande (p.
Soos meermale in Joubert se werk word in "Bloed" ook van vroulike seksualiteit en vrugbaarheid gebruik gemaak as metafoor vir identifikasie en assimilasie.
Ook met die slag van die hoender word 'n seksuele parallel gesuggereer, vanaf die spuit van die bloed oor die vroue se skoene tot waar "die hoender slap en wit oor haar [die swart vrou se] dye Ie" (p.