cry

(redirected from Crys)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Medical, Idioms, Encyclopedia, Wikipedia.
References in periodicals archive ?
By inserting into those deficient flies butterfly Cry1, a homolog of the fly protein, or the related butterfly protein Cry2, the researchers found that either form can restore the flies' magnetic sense in a light-dependent manner, illustrating a role for both Cry types in magnetoreception.
Mae Dan wedi aeddfedu llawer fel chwaraewr yn ystod y flwyddyn ddiwethaf ac fe chwaraeodd yn dda yn y crys rhif 10 i Gymru yn ystod Pencampwriaeth y Chwe Gwlad.
5million raid on old club CRYS TAL PA LA Cefor Australian midfield general Mile Jedinak.
CRYS & TELL J With Hefner, and her tweet TOP DOLL-ER 3 Model Crystal
Pobol: Dyn Talaf y Byd (S4C, 9pm) Mae Derwyn Jones, sylwebydd rygbi a''r chwaraewr talaf erioed i wisgo crys coch rygbi Cymru, yn mynd i Dwrci i gyfarfod y dyn talaf yn y byd, Sultan Kozen.
In addition to David Tutera, Get Married features reports by noted Wedding Expert and Journalist Crys Stewart.
Their track preparation this year has been fantastic - to the extent that we have not heard the usual crys of the track bias.
The restricted air space keeps us from getting to some of the most congested parts of Los Angeles to help people get where they're going,'' said Crys Quimby, president of the Radio and Television News Association of Southern California.
Mae o'n bendant yn aelod o deulu y Caryophyllaceae, rhyw fath o sbort o'r botwn crys o'n i'n meddwl.
O dan y crys rygbi, cyhyrau a'r band chwys mae Caryl ei hun yn chwarae rhan Cameron, ac yn serennu gyda hi mae Sam Warburton, Ryan Jones a George North, a dau aelod o dim hyfforddi Cymru, Robin McBryde a Neil Jenkins.
Mae'r ddau yn dod yn ffrindiau ac wrth ffarwelio fo yn ei gartref mewn ardal wledig o Dwrci, mae Derwyn yn cyflwyno anrheg iddo, sef crys rygbi Cymru.
REHEARSAL CHASE Pagebet: 7-2 Lord Transcend, 9-2 Therealbandit, 8 Mister McGoldrick, Crys - tal d'Ainay, Brooklyn Breeze, 10 Vandas Choice, Joly Bey, K andjar d'Allier, 14 Little Big Horse, Direct Access, 16 bar.