National Assembly for Wales

(redirected from Cynulliad Cenedlaethol Cymru)
Also found in: Dictionary, Acronyms.

National Assembly for Wales

a devolved council or parliament created by the Government of Wales Act 1998. It is chaired by a Presiding Officer, the equivalent of the Speaker of the House of Commons, who is responsible for the working of the Assembly and relations with the public. The equivalent of council leader is the First Secretary and the equivalent of council convenor or cabinet minister is Assembly Secretary. It has limited powers, mostly those transferred from the Welsh Office. It cannot act beyond its powers or its legislation may be struck down. It has no tax-raising powers.
Collins Dictionary of Law © W.J. Stewart, 2006
References in periodicals archive ?
Mae'r cyngerdd hefyd yn dathlu penblwydd Canolfan y Mileniwm yn bump oed a deng mlwyddiant Cynulliad Cenedlaethol Cymru.
Yn l ffigurau Cynulliad Cenedlaethol Cymru, gadawodd 30% o ffermwyr llaeth y diwydiant rhwng 2003 a 2008.
Dewi Llwyd sy'n llywio'r drafodaeth gyda phedwar person adnabyddus ar y panel - yr Arglwydd Dafydd Elis Thomas, Llywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru; y darlledwr a'r adolygydd ffilmiau, Gary Slaymaker; Alun Cairns ar ran y Ceidwadwyr a Dr Carol Bell, arbenigwr yn y byd arian a'r farchnad olew.
DAFYDD ELIS THOMAS Llywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru Caerdydd/ Presiding Officer National Assembly for Wales
Mae'r gofyn yncael ei amlygu ymhellach yn 'IaithPawb', dogfen Cynulliad Cenedlaethol Cymru sy'n amlygu'r pwysigrwyddogynnig dewis iaith wrth ddarparu gwasanaethau.
Mae Llywodraeth Cynulliad Cenedlaethol Cymru am i bawb fod yn rhan o hyn: bydd ysgolion, colegau addysg bellach, prifysgolion, llywodraeth leol, y sectorau preifat a chyhoeddus, y cyfryngau a llawer o garfannau eraill yn cymryd rhan.
Da o beth fod Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi sylweddoli fod yna brinder ffermwyr ieuainc ac wedi penderfynu ar gynllun i'w cynorthwyo.
Wedi saith mlynedd yn yr arfaeth, fe agorir adeilad Y Senedd, cartref newydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn swyddogol ar Fawrth 1af 2006, a bydd cyfle i wylwyr S4C rannu yn yr achlysur hanesyddol.
Yn gweithio i Adran Gyllid Ewropeaidd Cynulliad Cenedlaethol Cymru, mae hefyd yn gwirfoddoli i Fenter Iaith Conwy.