dementia

(redirected from Demensia)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Medical, Encyclopedia.
References in periodicals archive ?
Mae gweld y cyflwr yn effeithio ar David, dyn oedd yn ei elfen yn darllen ac ysgrifennu ac sydd wedi ennill gwobr Brydeinig am un o'i lyfrau am hanes rygbi Cymru, wedi fy ngwneud i'n benderfynol o agor y drafodaeth am y clefyd Alzheimer a demensia," meddai Beti, sy'n byw yng Nghaerdydd.
Blodau'r teulu yn unig ond derbynnir rhoddion yn ddiolchgar os dymunir tuag at Demensia U.
Blodau'r teulu'n unig, ond rhoddion os dymunir i Gymdeithas Demensia, trwy law H.