In lege

MORATUR, IN LEGE. He demurs in law. He rests on the pleadings of the case, and abides the judgment of the court.

References in periodicals archive ?
Pe de o parte, in cazul in care Legea de aprobare a ordonantei de urgenta nu intruneste numarul necesar de voturi pentru considerarea acesteia ca adoptata (11), aceasta se transforma in Lege de respingere, efectul juridic concret constand iesirea din vigoare a ordonantei de urgenta.
Psalm 1:1-2: "Beatus vir qui non abiit in consilio impiorum, / et in via peccatorum non stetit, / et in cathedra pestilentia non sedit; sed in lege Domini voluntas ejus / et in lege ejus meditabitur die ac nocte.
c) stabilirea cu claritate in lege a categoriilor de persoane si a conditiilor in care se impune evitarea sau interzicerea folosirii armamentului impotriva celor care incalca prevederile legii.