Ita quod

ITA QUOD. The name or condition in a submission which is usually introduced by these words "so as the award be made of and upon the premises," which from the first word is called the ita quod.
     2. When the submission is with an ita quod, the arbitrator must make an award of all matters. submitted to him of which he had notice, or the award will be entirely void. 7 East, 81; Cro. Jac. 200; 2 Vern. 109; 1 Ca. Chan. 86; Roll. Ab. Arbitr. L. 9.

References in periodicals archive ?
Anima illud esse in quo ipsa subsistat, communicat materiae corporali, ex qua et anima intellectiva fit unum, ita quod illud esse quod est totius compositi, est etiam ipsius animae.
53) Interim ipse cotidie corpus in Dei seruicio macerauit ita quod celebre nomen per totam Ispaniam obtinuit.
ipsa tamen menbra efficiunt unum corpus, ita quod non potest oculus dicere manui 'tua opera non indigeo' aut caput pedibus 'non estis michi necessarii', sed multomagis que videntur membra corporis infermiora esse necessaria sunt, quandoquidem omnia secundum temperationem divinam in idipsum collecta esse debent ut non sit scisma in corpore quod in vinculo pacis servare debet spiritus unitatem .
Cum igitur triplex sit cognitionis differentia, videlicet creditiva, collativa et contemplativa, omnium harum est Christus principimn et causa, et ita quod primae est principium in quantum via, secundae in quantum veritas, et tertiae in quantum vita.
Summa autem diffusio non potest esse, nisi sit actualis et intrinseca, substantialis et hypostatica, naturalis et voluntaria, liberalis et necesaria, indeficiens et perfecta Nisi igitur in summo bono aeternaliter esset productio actualis et consunstantialis, et hypostasis aeque nobilis, sicut est producens per modum generationis et spirationis -ita quod sit aeternalis principii aeternaliter comprincipiantis- ita quod esset dilectus et condilectus, genitus et spiratus, hoc est Pater et Filius et Spiritus sanctus; nequaquam esset summum bonum, quia non summe se diffunderet" (Itin.
72: hoc oppositum non fit illud oppositum ita quod nihil commune remaneat utrique (Sicut albedo non fit nigredo); sicut igitur in transmutatione accidentali transmutans aliquid, movet illud ab opposito in oppositum, manens idem sub otruoque oppositorum, ita in generatione quod generans transmutet aliquid a forma in formam, mananees idem sub utraque; illud dicitur esse materia.
ita quod eo ipso quod aliquid lege divina praecipitur est bonum et officiosum, quod alias non esset; et eo quod prohibetur habet quod sit malum et vitiosum, quod alias non esset>>.
Similiter, propositiones, syllogismi et huiusmodi, de quibus est logica, non habent esse subiectivum; igitur tantum habent esse obiectivum, ita quod eorum esse est eorum congnosci igitur sunt talia entia habentia tantum esse obiectivum", In I Sententiarum, d.
413--16) (33) </pre> <p>And it is the Other that speaks and bears witness to this inner transformation:</p> <pre> Filia pacis, in the pausat tota Trinitas, tota veritas, ita quod tu tenes me et ego teneo te.
Et omnium per dictum testatorem ut supra dispositorum exequtores fecit et esse voluit venerabilem virum dominum Bindum de Cursinis, ad presens gubernatorem Saneti Petri Scheradii de Florentia, et Iohannem Francisci de Guicc[i]ardinis et ser Franciscum Marei de Sassolis, et maiorem partem ipsorum superviventium, alio absente, mortuo, presente vel contradicente aut modo aliquo impedito vel impediente, ita quod si duo superviverent, ipsi duo possint omnia facere etc.
1210 (Willelmi Articuli Londoniis Retractati [sections] 17: eruantur oculi et abscidantur pedes vel testiculi vel manus ita quod truncus remaneat virus in signum prodicionsis et nequicie sue) whereby the criminal is to have his 'eyes gouged out and his feet cut off or his testicles or hands, so that the trunk remain alive as a sign of his treachery and villainy': translation from A.