Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
We also identified Orthoptera (grasshoppers, crickets, etc.; 4.8%), Diptera (flies; 2.0%), Ixodida (ticks; 0.4%), and Formicidae (ants; 0.4%).
Oherwydd y rhan maen nhw'n ei chwarae wrth drosglwyddo Clefyd Lyme, mae rhai o'r trogod yma - Ixodida scapularis, wedi cael eu hastudio'n ofalus er mwyn gweld pa fath o fannau sy'n ddelfrydol ar eu cyfer.
Host preference in African ticks (Acari: Ixodida): a quantitative data set.
& BEJARANO, E.E., 2009.- Canis familiaris, un nuevo hospedero de Ornithodoros (A.) puertoricensis Fox, 1947 (Acari: Ixodida) en Colombia.
The fossil record and origin of ticks (Acari: Parasitiformes: Ixodida).
Using habitat models to map diversity: pan-African species richness of ticks (Acari: Ixodida).