Lift

(redirected from Lifft)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Medical, Financial, Acronyms, Encyclopedia.

Lift

To raise; to take up.

To lift a promissory note (a written commitment to pay a sum of money on a certain date) is to terminate the obligation by paying its amount.

To lift the bar of the Statute of Limitations is to remove, by some sufficient act or Acknowledgment, the obstruction that it interposes. For example, some states will not permit an action to be instituted on a debt owed after ten years from the date of the debt. This is a ten-year statute of limitations. If the debtor acknowledges in writing that he or she owes the debt and will pay it on a certain date, this conduct lifts the bar of the statute of limitations so that the debtor can be sued on the debt for another ten years.

West's Encyclopedia of American Law, edition 2. Copyright 2008 The Gale Group, Inc. All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Visitors to the NEC Baby Show can also enter a competition to win a Lifft Sling - visit stand C60 for more details.
Wna i byth anghofio mentro allan efo'n rycsacs i ymuno a rhes ddiddiwedd o fodwyr oedd yn gobeithio cael lifft am y de.
Cyfarfu Ifan Gwyn yn y coleg, a Nansi Richards a Thelynores Eryri wrth roi lifft iddynt, a mynd rownd Cymru yn gwneud hynny!
"Ar l cyrraedd y lle, dyma roi'r gr yn y lifft i fynd i fyny," meddai Arfon.
Ro'n i wedi cael lifft yno gan fy mam a fy modryb a doedden nhw ddim isio gadael!
Ond cofiaf gael lifft ganddo unwaith o Gaerdydd i Aberystwyth, a dyna un o''r teithiau difyrraf i mi eu cael, a dydi hynny ddim syndod.
Diolch byth, gawson ni lifft bythgofiadwy gan yrrwr rali o'r Almaen y diwrnod canlynol.
Mae'r adeilad bellach yn cynnwys lifft ar gyfer yr anabl, a gosodwyd cegin a thoiledau newydd, ac adnewyddwyd yr ystafelloedd cyngerdd a'r gweddill i'w hen ysblander Edwardaidd.
Does 'na'm llawer ohonyn nhw ym Meirionnydd dach chi'n gweld; does 'na'm llawer o lifftiau chwaith, a dyna fues i'n ei wneud: mynd i fyny ac i lawr yn y lifft ac ar y grisiau symudol yn siop ddillad Next.