Mensa

(redirected from Mense)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Medical, Encyclopedia, Wikipedia.
Related to Mense: menstrual cycle, Mensa

MENSA. This comprehends all goods and necessaries for livelihood. Obsolete.

A Law Dictionary, Adapted to the Constitution and Laws of the United States. By John Bouvier. Published 1856.
References in periodicals archive ?
Dis so ironies, want hy het as keurder van manuskripe en skryfmentor verskeie ander mense tot publikasie begelei.
Hulle is afgetrede mense wat in hulle baie vrye tyd besoekers deur die Louvre neem.
Ek het voorgegee asof ek papiere van die straat optel as mense van my buurt verbygegaan het en my uitgevang het dat ek sokker met seuns speel!"
So word in hoofstuk vir hoofstuk op bepaalde gebruike ingegaan met waardevolle inligting vir mense wat met die Nederlandse taal en kultuur gaan kennis maak.
Tien jaar na hul eerste verskuiwing en nadat hulle op die Eiland ingeburger geraak het, word Abraham en sy mense weer geforseer om te trek, hierdie keer onder die bepalings van die Groepsgebiedewet.
20:7), wys Clements (1985:243) daarop dat in 'n wereld waar godsdienstige rituele 'n roi gespeel het en wat vir hedendaagse Bybellesers byna onvoorstelbaar is, het die heiligmaking van God ontaard in die heiliging van voorwerpe, tempels, mense en tekens.
"Ek het besef dat ek met my lewe moet aangaan." In Junie 2004 het sy by Lironga Eparu (Nationale Assosiasie van Mense wat met MlV/Vigs leef) aangesluit as a vrywillige.
Die herinneringsgedigte wat Marais aan bepaalde mense rig, bevestig hierdie poging om vas te probeer vang.
Die mense van die Walvisstam woon aan die Suidkus van Afrika en hul wedervaringe word aan die leser gebring deur die oe van Ama, 'n jong vrou van die stam.
Die lyding van mense by 'n hospitaal by Shongwe, 'n seun met sere aan sy bene, die dokters van die WGO (Wereldgesondheidsorganisasie) in Mosambiek en drie gedigte oor Mosambiekse vlugtelinge, gryp aan die hart.
Nie net die verpleging van die siekes nie, maar om ook met gesonde mense te werk en op die voorkomings van siektes te konsentreer."