mere

(redirected from Mered)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Idioms, Encyclopedia, Wikipedia.

mere

adjective bare, just, nothing but, only, plain, sheer, simple
Associated concepts: mere assumption of title, mere glimmering of reason, mere license, mere possibility
See also: marginal, minor, naked, only, simple

MERE. This is the French word for mother. It is frequently used as, in ventre sa mere, which signifies; a child unborn, or in the womb.

References in periodicals archive ?
Roedd person, barn a gwaith Mered yn uchel eu parch yn rhyngwladol, yn genedlaethol, yn lleol ac yn bersonol.
Ned Thomas: "Roeddwn bob amser yn synhwyro bod personoliaeth Mered yn fy nghysylltu dros amser a chadernid y cenedlaethau hynny sydd yn rhan o gefndir cynifer ohonom: pobl y chwarel a'r pwll glo, y fferm a'r tyddyn - a'r llofft stabl, yn naturiol - cyn i Ddeddf Addysg 1944 dynnu llawer o'r hufen deallusol o'r cymdeithasau hynny.
Mered (prif lun) ac uchod: yn swyno plismon wrth gael ei arestio yng Nghaerdydd, a gyda'i wraig Phyllis