Non est disputandum contra principia negantem

Non est disputandum contra principia negantem. There is no disputing against a man denying principles. Co. Litt. 343.

Full browser ?