Originalia

ORIGINALIA, Eng. law. The transcripts and other documents sent to the office of the treasurer-remembrancer in the exchequer, are called by this name to distinguish them from records, which contain the judgment's of the barons.

References in periodicals archive ?
Visas pirmiau apraAUytas daleliu judejimo terpeje matematinis modelis idiegtas i originalia DEM programa DEM-ACOUSTICS, sukurta Vilniaus Gedimino technikos universiteto Mechanikos fakulteto Mechanikos mokslo instituto darbuotoju.
In the medieval theory of originalia she notes a concern for authorial exactitude that mirrors the sorts of modern questions asked in this book (249).
Magistrantai, rengdami savo baigiamaji darba, turi irodyti ir apginti savo originalia intelektualine pozicija, pagrista teorinemis ziniomis, empiriniais tyrimais ir projektiniais siulymais.
Jis demokratijos esme atskleidzia neiprasta samprotavimo forma, iskalbingai demonstruojancia autoriaus minties giluma, originalia destymo maniera ir stiliu, kai isvada logiskai isplaukia is prielaidu, reiskianciu retorines antitezes: "<.
Item quod dicta bulla non erat registata, nec consequenter reperta in registris curie Romane, in quibus documentorum papalium originalia reconduntur".
Logotipas turi buti ne tik atpazistamas, bet ir malonus akiai, su originalia ir paprasta ideja, sukeliantis teigiamas emocijas, hormoningo dizaino ir kompozicijos.
Knyga sudaryta is keturiu skyriu: pirmajame skyriuje aprasomi bendrieji rekreacijos klausimai, antrajame aptariami svarbiausi estetiniai poilsio kompleksu kurimui itaka darantys veiksniai, treciajame aptariami techniniai rekreacijos kompleksu kurimo klausimai, ketvirtajame skyriuje autoriai pateikia originalia, susilaukusia krastovaizdzio architektu, praktiku gamybininku susidomejimo ir pritarimo, iliustruota rekreaciniu objektu projektavimo gamtineje aplinkoje metodika.
Optimizavimo uzdavinys sprendziamas originaliu genetiniu algoritmu, tiesioginis analizes uzdavinys--reakciju ir momenti nustatymo--baigti-nii elementi metodu (BEM), originalia programa.
Organizuota pazintine kelione i Bugac nacionalini parka, kuris issiskiria savita ekosistema ir originalia subalansuota zemes ukio sistema.
22) Curia Episcopalis Melitensis (hereafter CEM), Acta Originalia (hereafter AO) 698, ft.
Skaitiniu pavyzdziu sprendimas su originalia programine iranga rodo pateiktos technologijos efektyvuma.