Originalia

ORIGINALIA, Eng. law. The transcripts and other documents sent to the office of the treasurer-remembrancer in the exchequer, are called by this name to distinguish them from records, which contain the judgment's of the barons.

A Law Dictionary, Adapted to the Constitution and Laws of the United States. By John Bouvier. Published 1856.
References in periodicals archive ?
Visas pirmiau apraAUytas daleliu judejimo terpeje matematinis modelis idiegtas i originalia DEM programa DEM-ACOUSTICS, sukurta Vilniaus Gedimino technikos universiteto Mechanikos fakulteto Mechanikos mokslo instituto darbuotoju.
In the medieval theory of originalia she notes a concern for authorial exactitude that mirrors the sorts of modern questions asked in this book (249).
If the goal of texts in both languages were instructional (one of several potential "use-values" for the Sloane manuscript), the team responsible for the book appears to have discovered that Latinate materials, which they might have intended for reference use, for example, in the production of vernacular sermons, already existed in a prepared English version (and one that included Latin prompts that could direct further recourse to the already copied originalia).
Magistrantai, rengdami savo baigiamaji darba, turi irodyti ir apginti savo originalia intelektualine pozicija, pagrista teorinemis ziniomis, empiriniais tyrimais ir projektiniais siulymais.
Logotipas turi buti ne tik atpazistamas, bet ir malonus akiai, su originalia ir paprasta ideja, sukeliantis teigiamas emocijas, hormoningo dizaino ir kompozicijos.
Knyga sudaryta is keturiu skyriu: pirmajame skyriuje aprasomi bendrieji rekreacijos klausimai, antrajame aptariami svarbiausi estetiniai poilsio kompleksu kurimui itaka darantys veiksniai, treciajame aptariami techniniai rekreacijos kompleksu kurimo klausimai, ketvirtajame skyriuje autoriai pateikia originalia, susilaukusia krastovaizdzio architektu, praktiku gamybininku susidomejimo ir pritarimo, iliustruota rekreaciniu objektu projektavimo gamtineje aplinkoje metodika.
Optimizavimo uzdavinys sprendziamas originaliu genetiniu algoritmu, tiesioginis analizes uzdavinys--reakciju ir momenti nustatymo--baigti-nii elementi metodu (BEM), originalia programa.
Organizuota pazintine kelione i Bugac nacionalini parka, kuris issiskiria savita ekosistema ir originalia subalansuota zemes ukio sistema.