Pagoda

(redirected from Pagod)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Encyclopedia.
Related to Pagod: pagoda

PAGODA, comm. law. A denomination of money in Bengal. In the computation of ad valorem duties, it is valued at one dollar and ninety-four cent's. Act of March 2, 1799, s. 61, 1 Story's L. U. S. 626. Vide Foreign Coins.

A Law Dictionary, Adapted to the Constitution and Laws of the United States. By John Bouvier. Published 1856.
References in periodicals archive ?
El Sindrome PAGOD es una rara condicion genetica, pocos pacientes (incluyendo el nuestro) han sido reportados.
"Ang crucial dito para sa aming mga pagod eh kung papaano namin i-pupush o aalagaan o ibabalik yung excitement sa laro para maibalik namin yung winning attitude namin," he said.
"Pero iniisip ko na may hinahabol kaming history kaya kailangan i-push ko sarili ko para worth it naman yung pagod namin," he added.
Bale, inaalis na ang mga middlemen na siyang kumikita nang malaki mula sa pagod at hirap nila,' the senator added.
Aika retweeted her mother's message that read: "Pagod man tayong lahat sa kampanya at sa mahabang araw kahapon, sulit ang lahat dahil pinanindigan natin ang ating mga prinsipyo at paniniwala.
We want to extend but we want to preserve or we want to ensure the quality of the data, and when you extend beyond 8 p.m., sobrang pagod na yung mga teachers because they started working nine o'clock so, they've been working for 10 or 11 hours...
When asked why he decided to finally settle down, the 36-year-old actor said: "Pagod na ako sa laro, sa pag-party.
Medyo magulang po ang kalaban pero pagod na rin siya," said Begornia.
Alam ninyo, pagod na paged din ang ating mga volunteers at kino-consolidate, iniipon po nila at ipinapadala natin dito,' Villanueva told reporters at the PPCRV command center in Manila.
It does not pay well sa pagod mo, and the things that you have done, and the things that you have to endure because you are there," he said.
"Yung galing sa Worlds pag-pasok sa SEA Games baka pagod na (The players coming from the Worlds will be tired entering the SEA Games)," said Vargas, citing the time frame.
"Medyo mataas pa nga po ang mga time niya dahil siguro po pagod na dahil panglimang tournament na po niya ito this year.