References in periodicals archive ?
Overgangen fran paradoxer till paradoxism dokumenteras av Titu Popescu i hans klassiska bok om rorelsen, "Paradoxismens estetik" (1994).