Producent


Also found in: Dictionary.
Related to Producent: producer, Protestant

PRODUCENT. He who produces a witness to be examined. The term is used in the ecclesiastical courts.

References in periodicals archive ?
Kernwoorden: bijenteelt, overlevingsstrategie, familie als producent, markt, generatie van plattelandsarbeid, schiereiland van Yucatan.
2 Syntetyzerw Synthera; producent IBA; nr seryjne: 00000056, 00000128, 00000138 3 (szt.
3 Komora goraca BBS1-75SY; producent Comecer, nr seryjne: 38B1M/1, 38B1M/2 2 (szt.
4 Dyspenser automatyczny Theodorico; producent Comecer; nr seryjny: 38A1A 1 (szt.
Graniczna wartosc dla asortymentu w ramach opcji zostanie ustalona w formie maksymalnej dopuszczalnej wartosci, okreslonej jako 20 % wartosci zamwienia podstawowego; zakres asortymentu zakupywanego w ramach tej opcji zostanie okreslony przez Zamawiajacego w zlozonym zamwieniu w przypadku podjecia decyzji o skorzystaniu z opcji; ceny jednostkowe oraz rodzaj (w tym producent, model) asortymentu zakupywanego w ramach opcji bedzie identyczny jak dla zamwienia podstawowego w zlozonej ofercie (ten zakres asortymentu zostanie zakupiony przez Zamawiajacego w przypadku podjecia decyzji o skorzystaniu z prawa opcji).
Major organization : AXIPLAST DAWID SZKOTAK PRODUCENT OPAKOWAN Z TWORZYW SZTUCZNYCH
Address : Axiplast Dawid Szkotak Producent Opakowan z Tworzyw SztucznychSwietoslawa 180Debica39-200
Contractor name : EDWARD BIEL PRODUCENT ROZDZIELNIC