Qui semel actionem renunciaverit

Qui semel actionem renunciaverit, amplius repetere non potest. He who renounces his action once, cannot any more repeat it. 8 Co. 59. See Retraxit.