Siens

(redirected from Sien)
Also found in: Dictionary, Acronyms, Wikipedia.

SIENS. An obsolete word, formerly used for scion, which figuratively signified a person who descended from another. "The sien," says Lord Coke, "takes all his nourishment from the stocke, and yet it produceth his own fruit." Co. Lit. 123 a. Vide Branch.

A Law Dictionary, Adapted to the Constitution and Laws of the United States. By John Bouvier. Published 1856.
References in periodicals archive ?
Elke nou en dan wonder ek of dit die moeite werd is, maar dan sien ek weer die verskil wat dit maak in die lewe van een van die gesinne, en dan beur ek voort.
And Jonathan isn't an attention-seeker, which Sien likes.'
The ITV1 weathergirl and the asteroid-obsessed MP insisted their nuptials were very much ON - despite newspaper reports sparked by Sien, 48, appearing on TV minus her engagement ring.
Lucy Richards (centre) with (from left) Katie Law, Lara Fletcher, Claire Lewis and Sien Carter.
"The Unexpected Man is by Yasmina Reza and I think it's a predecessor of Art," says Sien.
Elke keer as ek die skoonheid van die Mona Lisa sien, dink ek aan u.
Platero en sy baas (laasgenoemde is die woord wat ons taal verskaf - dit is verseker nie die woord wat Jimenez gebruik nie) kom op die merrie af waar sy dood langs die pad le; haar onsiende oe kan skynbaar oplaas sien.
En toe ons langs mekaar in die Kalahari Express sit en jy geheimsinnig n vars wortel in my hand druk, fluisterend, "Moenie dat hulle sien nie, dis n teken van my ...
After years of city life, Sien Evans and husband John decided to opt out of the rat race, trading their city-slicker home in Pontcanna, Cardiff, for a rural retreat in the heart of the Vale of Glamorgan.
Sien Choma-Peters, manager at Ceran UK, said: "It's fantastic to have such experienced teachers joining us - the language courses are becoming increasingly popular."
Sien Eirian, of the Urdd, said: 'The scholarship has raised the status of the Eisteddfod competitions by giving young people the chance to develop their talents under the name of a world-famous star.'