actio


Also found in: Wikipedia.
References in periodicals archive ?
Mae 'na blant sy'n actio yn y gyfres bresennol doedd heb eu geni pan ddechreuais i yma
Ond hyd yn oed petai gan Eurig deimladau tuag at Myfanwy, fyddai fe byth yn actio arnyn nhw, achos pwy ydy e; mae ganddo fe egwyddorion ac mae e'n wr moesol iawn.
A Roedd hwn yn brofiad hollol wahanol i actio ar lwyfan - roedd yn rhaid i mi atgoffa'n hun drwy'r amser nad oedd angen defnyddio cymaint o lais gan fod y meicroffon yn gwneud y gwaith hwnnw.
Mae hi'n wythnos anodd i Philip yr wythnos hon, sut brofiad oedd actio golygfeydd dwys?
Mae'n son am 'The Welsh Rarebit',' troupe oedd yn canu ac yn actio.
Bu hefyd yn actio mewn cynyrchiadau theatr mewn addysg Theatr y Frn Wen yng Ngwynedd, Mn a Chonwy.
Wedi symud o Gaerdydd i Landudno ers dwy flynedd a hanner, efo'i wraig a'u tri o blant, mae Huw wedi bod yn gweithio fel darlithydd Perfformiad Teledu a Theatr ym Mhrifysgol Glyndwr, Wrecsam, ers rhai blynyddoedd bellach, ac mi fydd yn parhau i ddarlithio rhan amser gan rannu ei amser gyda'r actio ar Rownd a Rownd.
Mae Emyr, sy'n chwarae rhan Meical yn Rownd a Rownd, yn hen gyfarwydd ag actio a chanu a tydi dweud jocs ddim yn beth hollol ddiarth iddo chwaith.
Iawn, roedden nhw wedi cael diwrnod o weithdy actio efo Rhian Cadwaladr ymlaen llaw, ac esboniad o'r stori a'u cymeriadau, ond nhw oedd yn gyfrifol am y gweddill - a'u hamseru comic naturiol nhw oedd y cyfan, nid cyfarwyddo clyfar.