actio


Also found in: Wikipedia.
References in periodicals archive ?
Actio Regulator includes an inventory management system that can be used to track chemical quantities, locations, container types and other pertinent EHS data.
Mae 'na blant sy'n actio yn y gyfres bresennol doedd heb eu geni pan ddechreuais i yma
Ond hyd yn oed petai gan Eurig deimladau tuag at Myfanwy, fyddai fe byth yn actio arnyn nhw, achos pwy ydy e; mae ganddo fe egwyddorion ac mae e'n wr moesol iawn.
A Roedd hwn yn brofiad hollol wahanol i actio ar lwyfan - roedd yn rhaid i mi atgoffa'n hun drwy'r amser nad oedd angen defnyddio cymaint o lais gan fod y meicroffon yn gwneud y gwaith hwnnw.
Actio Corporation stated today that Executive Vice President and Co-Founder, Kal Kawar will present web based MSDS Chemical Management studies to the American Industrial Hygiene Conference and Exposition in Orlando, Florida, May 20-25, 2000.
Mae hi'n wythnos anodd i Philip yr wythnos hon, sut brofiad oedd actio golygfeydd dwys?
Mae'n son am 'The Welsh Rarebit',' troupe oedd yn canu ac yn actio.
Bu hefyd yn actio mewn cynyrchiadau theatr mewn addysg Theatr y Frn Wen yng Ngwynedd, Mn a Chonwy.
Actio Corporation today stated Virginia based DRAM (dynamic random access memory) chip manufacturer, Dominion Semiconductor, has successfully completed the integration and implementation of their B2B web based environmental and regulatory compliance solution MSDS Vault(R).
Wedi symud o Gaerdydd i Landudno ers dwy flynedd a hanner, efo'i wraig a'u tri o blant, mae Huw wedi bod yn gweithio fel darlithydd Perfformiad Teledu a Theatr ym Mhrifysgol Glyndwr, Wrecsam, ers rhai blynyddoedd bellach, ac mi fydd yn parhau i ddarlithio rhan amser gan rannu ei amser gyda'r actio ar Rownd a Rownd.
Mae Emyr, sy'n chwarae rhan Meical yn Rownd a Rownd, yn hen gyfarwydd ag actio a chanu a tydi dweud jocs ddim yn beth hollol ddiarth iddo chwaith.
Iawn, roedden nhw wedi cael diwrnod o weithdy actio efo Rhian Cadwaladr ymlaen llaw, ac esboniad o'r stori a'u cymeriadau, ond nhw oedd yn gyfrifol am y gweddill - a'u hamseru comic naturiol nhw oedd y cyfan, nid cyfarwyddo clyfar.