administrare

References in periodicals archive ?
1A sector 1 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 050035 , Romania , Punct(e) de contact: : Directia Administrare si Achizitii pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei , str.
Administratia publica locala, Chi[section]inau: Academiei de Administrare Publica Publishing House.
Raven Creative, Ditto Editions, BrightWorks, and Administrare.
nam qui experimentis discunt administrare regnum licet ingenio felicissimo nati sint ramen et sero er magno reipublicae malo tandem evadunt boni reges.
Major organization : AUTORITATEA NATIONALA PENTRU ADMINISTRARE SI REGLEMENTARE IN COMUNICATII
31) Irina Marina LAZAR, Dreptul la o buna administrare intre exigen{ele europene si practica nafonala, Volumul conferintei Justice, Stat de drept si cultura juridica" organizata de Academia Romana, la data de 13 mai 2011.
Contact : Directia Administrare Si Achizitii Pentru Comunicatii Si Tehnologia Informatiei
Referindu-se la salarizarea cadrelor didactice (55), el critica sistemul de salarizare reglementat de legea din 6 martie 1883, aratandu- i principalele incoveniente: diferentele de salarizare dintre profesorii de gimnazii si licee clasice si cei de la gimnaziile cu profil real; fixarea aceleiasi remuneratii pentru profesori cu sarcini diferite; modul nerational de administrare a fondurilor de salarii.
In functie de modul de administrare a acestora din urma, s-a vorbit de "doua moduri de a fi ale statului": centralizarea si descentralizarea.
Alti cercetatori au fost interesati de impunerea unui model de administrare a serviciilor publice prin intermediul organizatiilor, altele decat cele ale birocratiei publice clasice, model care este fundamentat pe analiza comparativa a organizatiilor para-guvernamentale la nivel national, pe de o parte, si, pe de alta parte, a organizatiilor similare la nivel municipal si transnational in Europa Occidentala (10).
Implementing agency : Directia Intretinere si Administrare Patrimoniu Tulcea
g) componenta nominala a celor dintai organe de conducere, administrare si control ale asociatiei;

Full browser ?