adoptare

See: adopt
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Pe 11 octombrie 2011 un numar de parlamentari, membrii ai Uniunii Nationale pentru Progresul Romaniei a declarat ca a fost transmisa propunerea de reducere a varstei minime de vot la 16 ani spre analiza si adoptare catre Comisia Comuna a Camerei Deputatilor si a Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constitutiei Romaniei, urmarind astfel cresterea participarii tinerilor in viata publica, avand astfel posibilitatea de a participa la schimbarea societatii, dar si contracararea tendintei de scadere a prezentei la vot.
In jurisprudenta sa, Curtea Constitutionala romana a interpretat dispozitia constitutionala ce permite exercitarea competentei legislative de catre un organ al puterii executive (19), Guvernul, ca impunand intrunirea cumulativa a unei cauze stricte (situatia extraordinara) si a unor conditii circumstantiate (obligatia de a motiva urgenta, depunerea spre adoptare la Parlament si publicarea in Monitorul Oficial).
Managementul strategic poate astfel ajuta la deplasarea reformelor din administrasia publica prin toate etapele procesului de adoptare si implementare de politici publice.
Recomandatiunile Comisiunei Regale s-au redus, in aceste imprejurari, la valoarea unui anteproiect, iar Adeziunea Guvernului la simpla adoptare a principiului impartirii.
In urma aplicarii acestuia se adauga cooperarea politica celei economice, UE devine piata cea mai unificata din lume, cu efecte benefice asupra performantelor pietelor integrate si a sistemului de adoptare a deciziilor.