aedificium


Also found in: Dictionary, Thesaurus, Medical, Encyclopedia.
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
32-45: Quemquomque ante suun aedificium uiam publicam h(ac) l(ege) tueri oportebit, quei eorum eam uiam arbitratu aed(ilis), quois oportuerit, non tuebitur, eam uiam aed(ilis), quonius arbitratu eam tuerei oportuerit, tuendam locato, isque aed(ilis) diebus ne minus X antequam locet aputforum ante tribunal suom propositum habeto, quam uiam tuendam et quo die locaturus sit e<t> quorum ante aedificium ea uia sit, eisque quorum ante aedificium ea via erit procuratoribusue eorum domun denuntietur facito, se eam uiam locaturum et quo die locaturus sit, eamque locationem palam in foro per q(aestiorem) urb(anum) eumue quei aerario praeritfacito.
Del latin aedificium, un edificio es una confraccion fija, fabricada con materiales resistentes, para habitacion humana o para otros usos.
Texto: Nos quidem haec tanquam homines et adhortamur et docemus, ne vestrum aedificium ex foeno, stipula et paleis conficiatis, ne cum opus arserit detrimentum patiamini: sed ut sit opus vestrum, aurum, argentum et lapides pretiosos.