ail


Also found in: Dictionary, Thesaurus, Medical, Acronyms, Idioms, Encyclopedia, Wikipedia.
References in periodicals archive ?
In the recent study, Okada and his colleagues found that ail artiodactyls are not equally related to whales, as paleontologists have long maintained.
Best believes that AIL and AIUK will report strong pre-tax profits in 2008.
Or refer candidates to AIL by becoming a recruiting Consultant; simply sign up at www.
After M AIL T ODAY highlighted the issue,a petition was filed at the Delhi High Court,seeking action.
Fedra'i ddim dweud mor bwysig oedd 'darganfod' Ail Symudiad yn ol 1980 Dyma'r ddadl felly gan Mr Mwyn, mae ffenestri lliw eglwysi a'r grwp pop o Aberteifi yn rhan o ddiwylliant Cymru, yn rhan o'r dirwedd ddiwylliannol, yn rhan o'r cyd-destun ehangach.
Bwriedir arfarnu'r addysgeg bresennol a gyflogir gan ysgolion cyfrwng Saesneg i addysgu Cymraeg Ail Iaith yng Nghyfnodau Allweddol 2 a 3.
Cawn ddilyn holl hwyl y noson gan gynnwys drama ail ragras cystadleuaeth Crochan Aur 2011, a''r cyfle cyntaf i ennill pounds 500 yng nghystadleuaeth Ras am Rif.
Every ``inappropriate'' em ail was deleted and new internet firewalls have been put in place to prevent non work related messages from outside the force getting to officers.
On Saturday, M AIL T ODAY contacted almost eight prestigious private hospitals, asking them to admit a dengue patient, but none accepted the patient.
Ffurfiwyd Ail Symudiad gan Richard Jones, ei frawd Wyn, a cherddor Cymraeg arall o Aberteifi, Malcolm Gwyon, yn y 70au hwyr.
His performance in 2012 exemplifies the 'Opportunity Unlimited' found within an insurance sales career with AIL.
Llwyddodd Aurwen Price o Landrindod ddod gyntaf ar yr ail ddiwrnod gyda'i chi Lyn.