Barrel

(redirected from bl.)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Medical, Financial, Encyclopedia.

BARREL. A measure of capacity, equal to thirty-six gallons.

A Law Dictionary, Adapted to the Constitution and Laws of the United States. By John Bouvier. Published 1856.
References in periodicals archive ?
over 100)) 1 Ysgol Gynradd Gymraeg Llwynderw, Cylch Abertawe, Gorllewin Morgannwg 2 Ysgol Gynradd Felinheli, Cylch Bangor / Ogwen, Eryri 3 Ysgol Gynradd Y Ddwylan, Cylch Llandysul, Ceredigion Ymgom Bl. 6 ac iau (D) (Dialogue Yrs 6 and under (Learners)) 1 Ysgol Gynradd Stebonheath, Cylch Llanelli, Dwyrain Myrddin 2 Ysgol Awel y Mynydd, Cylch Bro Conwy, Conwy 3 Ysgol Gynradd Plascrug, Cylch Aberystwyth, Ceredigion Can Actol Bl.
(d) BL exposure increased the cell death rate and (e) ROS generation in hRPE cells exposed to BL. (f) ROS reactivity in hRPE cells was significantly higher with BL exposure than without BL exposure 24 h later.
These results indicate that the expression of MUM1 is not an exclusionary marker for diagnosis of BL. The origin of tumor cell is associated with prognosis, MUM1 is a marker of late-GC and post-GC B-cells, it is a prognostic factor in many lymphomas, including follicular lymphoma and classical Hodgkin's lymphoma, [sup][14],[15] survival curves showed nearly statistical significance between MUM1 expression and prognosis in our study.
(3.) Chakrabarti AK, Ghosh AN, Nair GB, Niyogi SK, Bhattacharya SK, Sarkar BL. Development and evolution of a phage typing scheme for Vibrio cholerae O139.
Notochord flexion began as early as 5.76 mm BL, and the largest preflexion larva was 5.83 mm BL. The smallest postflexion larva was 7.46 mm BL; the largest flexion larva, 8.65 mm BL.
[GREEK TEXT OMITTED] i Bl. Compare Aeschines' practice to follow
Eisteddfod Dyffryn Conwy, Llanrwst CERDDORIAETH UNAWD BL. 2 AC IAU: Aria Wyn Davies, Llanbrynmair.
Unawd Bl. 2 ac iau (Solo Yrs 2 and under) 1 Finley Burrows Ysgol Gynradd Gwaun Y Nant, Cylch Y Fro, Caerdydd a'r Fro 2 Bella Vina Lima Ysgol Gynradd Y Dderwen, Cylch Caerfyrddin, Gorllewin Myrddin 3 Erin Gres Jones Ysgol Gynradd Bodhyfryd, Cylch Wrecsam, Fflint a Wrecsam Deuawd Bl.
Ymhlith prif ddigwyddiadau''r dydd - Cerddorfa/Band Bl 6 ac iau; Llefaru Unigol Bl 5 a 6; Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau; Unawd Bl 5 a 6; Unawd Pres Bl 6 ac iau; Cyflwyniad Dramatig Bl 6 ac Iau, Grwp Cerddoriaeth Greadigol Bl 6 ac iau; Grwp Llefaru Bl 6 ac Iau; Deuawd Bl 6 ac iau; Parti Cerdd Dant (Unsain) i ddysgwyr, Bl 6 ac iau; Grwp Llefaru Bl 6 ac iau; Dawns Werin Bl. 6 ac iau; Parti Unsain Bl 6 ac iau; Grwp Hip Hop/Stryd/Disgo Bl 6 ac Iau; Llefaru Unigol Bl 5 a 6 i ddysgwyr.
Canlyniadau'r noson: Canu Meithrin/Derbyn - Gwern Hughes; Adrodd Meithrin/Derbyn - 1 Morgan Rhys Huws; Canu Bl. 1 a 2 - 1 Beca Mai Pritchard; Adrodd Bl.