commendatio

References in periodicals archive ?
Hierdie resensieartikel is aanvanklik as 'n commendatio gelewer by die bekendsteHing van hierdie bundel.
See Karl Stuber, Commendatio animae: Sterben im Mittelalter (Bern: Herbert Lang, 1976) 27.
The first item in the manuscript is part of the Commendatio Animae (item 9) on vellum, which has been removed from its original location at the end of the manuscript and used for binding.
Die samesteller, Wium van Zyl, se commendatio by die toekenning van die ereburgerskap van Ladismith aan Abraham H.
Hierdie commendatio is op 20 April 2008 op die Spier-landgoed in Stellenbosch gelewer.