compages


Also found in: Dictionary.
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Nulla condicio--sicut nullum institutum, nulla compages, nulla societas--ipsa per se est actuum moralium subiectum; quam ob rem ea potest per se nec bona esse nec mala.