debitus

References in periodicals archive ?
Eksperimentinio tyrimo metu duomenys apie temperaturas ir debitus buvo kaupiami 1 minutes intervalu 1 menesi VGTU PEMS laboratorijoje irengtoje duomenu kaupimo sistemoje SCADA.
3) antrasis tyrimo punktas pakartojamas su tais paciais garso dazniais, tik naudojant didesnius vandens debitus 0,350 l/min ir 0,850 l/min.