dicio

See: dominion
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
This is why fides becomes almost synonymous with dicio and potestas.
Hoffais yr adran sy'n sn am greu gardd wyllt, a'r dudalen sy'n gofyn i chi dicio blychau ar l dod o hyd i wahanol greaduriaid a phlanhigion.
Roedd e'n trio paratoi i dicio bocsys Ofcom, ac er mwyn gwneud hynny mi oedd e'n disgwyl i awduron Cymraeg wneud gwaith yr orsaf drostyn nhw, a hynny drwy ddarllen oriau o'u gwaith yn ddi-dl yn ystod rhyw oriau meirwon.
138 [i5v]: Et dicio omni male exordio de tanta perturbativa et contentiosa commotione furono gli insaturi et infestissimi ochii mei, gli quali io sentiva de tanta et tale noxia lite nel tristo et vulnerato core interseminarii et siscitanti.
We have seen significant uptick in demand for advertising ringback and launched the first word-of-mouth advertising ringback service with LiveWire Mobile's ringback platform", said Anthony DiCio, chief executive officer and co-founder of Xipto.