References in periodicals archive ?
"Hy sien dit nie kom nie", skop Schoombee die roman af.
Die digter hoef geen hoofletters en leestekens te gebruik nie en kan met die vers- en sinsbou speel, dit as't ware verbrou, dit vol oop plekke laat wat ingevul, eintlik ingelees, kan word.
In sommige kulture word daar geglo dat vrouens met te veel dinge wat aan hulle vasgeheg is, gebore word en dat dit afgesny moet word om die 'perfekte' vrou te word, soos in die geval met die skending van vroulike geslagsdele.
I am delighted that not only is DIT leading the UK's participation in Expo 2020 Dubai on behalf of Government, but we are also utilising this global platform to promote leading British expertise and innovation.
The DIT said it had helped UK businesses export goods and services worth PS99bn over the same period.
The report said: "While DIT continues to plan for successful delivery on the key scenarios, uncertainty around the nature of the UK's future relationship with the EU and any implementation period mean that it needs to be flexible and keep its plans under review.
Maar is dit dalk deel van die doelbewuste bundelopset, of liewer, die manier wat die gedigte hul kom aanmeld het?
Lezing van dit boek versterkt de wens naar een vergelijkbaar werk over de Indonesische pers.
For example, if the code is S-Dit-Net for some individuals, this means that the scores of Scale S, Scale Dit, and Scale Net are the highest among the six scales.
Leading R&D and technology experts and scholars from the industry, universities as well as senior officials from government departments and financial institutions took part in the second DIT Strategic Forum.