References in periodicals archive ?
Dit sou veral reflekteer in 'n aantal belangrike historiese romans en kortverhale wat in 1998 rondom die herdenking van die Anglo-Boereoorlog 'n aanvang geneem het, en tot die huidige voortduur.
Terselfdertyd, en paradoksaal, vertoon die bundel 'n (skynbaar naiewe) geloof in taal, en dit is wel 'n potensieel steurende aspek.
Hamad Al Hashemi, Managing Director of DIT, said:"We have a long-standing relationship with Europe's largest application-oriented research organization and this agreement further cements our commitment to the sustainable growth of private enterprise locally.
Dubai Research Framework (DRF) and Dubai for Innovation (D4I) -- which was developed by DIT, were presented during the forum, where leading national and international experts addressed the issue of enhancing DIT's R&D promotion programmes.
Dit lyk of die implikasie hiervan is dat taal, dat woorde, belemmerend is vir 'n mens, dat dit 'n mens vervreem van die liggaamlike ervaring van die werklikheid.
DIT restarted with a brace of points apiece from Niall Coughlan and Dara Ealsh.
DIT will offer services to help start-ups and to support small and medium sized enterprises.
Volgens genoemde resensente is dit onnodige truuks wat dikwels ongemotiveerd voorkom, besware wat wel water hou.
Die neurowetenskap kan deur talle tegnologiese ontwikkelings aandui waar aktiwiteit in die brein plaasvind; dit kan die aard van die aktiwiteit beskryf en byvoorbeeld verduidelik hoe die brein kleure onderskei of handelinge organiseer, maar die groot probleem bly: hoe kan objektief waarneembare dinge soos breinselle, weefsel, neurone en bloed aanleiding gee tot die hoogs subjektiewe ervaring dat daar 'n "ek" is wat kan ruik en proe, wat 'n nooi in 'n nartjie of 'n ouma in kaneel kan he?
Toutefois, elle dit qu'il ne faut pas se confondre entre expansion et amelioration: la ville, malgre le fait qu'ello n'ait pas trop grandi, s'est developpee enormement depuis ses debuts.
DIT supplies IT solutions to a number of Denmark' unemployment benefit funds and trade unions as well as high profile customers such as Lego.
This work, which is a version prepared for publication of the author's these d'etat, provides an exhaustive taxonomic survey of all texts labelled dit either by their authors or by at least one scribe in a medieval manuscript.