extremitas


Also found in: Dictionary, Thesaurus, Medical, Encyclopedia.
Related to extremitas: interdigitation, megaly
See: extremity
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
20) quoniam major extremitas, quae est hoc inmediate sequitur primum, replicatur secundum partem in minori, sed minor sic formetur: omne tertium est secundum.
41) Id quod se tener ex parte medii in majori deber se tenere ex parte minoris extremitatis in conclusione, et quod se tener ex parte medii in minori deber aplicari majori extremitati in conclusione, et deber concludi minor extremitas in eodem casu quo sumitur medium in majori et major extremitas in eodem casu quo stat medium in minori.
SCP -- Maximum length of scapula from cranial edge of acromion to extremitas caudalis.