fieri facius

fieri facius

noun authorization to seize, authorizaaion to seize chattels, authorization to take, execution on property, judicial authorization to remove chattels, judicial authorization to remove goods, levy on goods to pay a judgment, means to pay a judgment, order to seize, perrission to seize, remedy, writ of execution, writ to seize