imperitae culpae admunertur

imperitae culpae admunertur

‘lack of skill is treated as fault’.