inserere

Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Toen zij (Hendriena) te huis kwam voer zij uit--en schelt woorden en drigementen reden voerende--en z(e)i, dat mijn vrouw zoude gezegt hebben dat Hanna Schepers mooijer is als zij maar zij z(ei) Hanna Schepers ken haar moeijegheid en haar gat steken [Preller vertaal hierdie laaste uitdrukking heel preuts in Latyn: inserere in anus--NB].
The Latin insita, used here as a past participle modifying vis, is taken from insero, inserere, insevi, insitus and means implanted, innate, or inborn.
point 2: "Quid igitur opus animas substantiales brutis inserere, si calor foeni sufficiat ad onmium sensuum internorum, externorum, et appetitus operationes?