interventus

References in periodicals archive ?
Etiam <<circumstantiae>> nihil afferunt pro thesi de simulato consensu ex parte viri; immo aliqua <<lacta>> potius illam refellere videntur; scilicet: conventi interventus die nuptiarum ad obtinendum ut actrix, quae intentionem patefecerat vale dicendi nuptiis, perseveraret in proposito de nuptiis celebrandis et quidem hora iam statuta; fidelitas viri perdurante vita conubiali; intentio quam conventus de prole procreanda patefecerat actrici ad convictum coniugalem servandum, quando ipsa iam intentionem patefecerat abrumpendi vitam coniugalem.
Louise Wright, who owns Interventus copy writing service, will get cropped at city centre salon Puro Hair on July 21 before giving her locks to the Little Princesses charity to turn it into a hair piece.
Defensor vinculi intervenire debet in causis et negotiis in quibus agitur de nullitate sacrae ordinationis aut de nullitate vel solutione matrimonii; praeter casus in quibus ex natura rei eius interventus evidenter requiritur, Secretarii est decernere utrum intervenire debeat, necne, firmo art.

Full browser ?